Dane adresowe

Stowarzyszenie Kórnickie Bractwo Rowerowe w Kórniku,
Pl. Jesionowy 10, 62-035 Kórnik,
NIP 7773258388
KRS 0000599261
REGON 363634930

Nr rachunku bankowego
08 1240 6524 1111 0010 6703 1370